KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

etkilipazarlama.com.tr (“Web Sitesi”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 3. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web Sitesi, ziyaretçilerinin kullanıcı deneyimini geliştirmek, hizmetlerini sunmak, fatura kesmek, ödeme almak, müşteri memnuniyetini artırmak ve ticari faaliyetleri yönetmek için kişisel verilerinizi işleyebilir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Web Sitesi, aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Adınız, soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, TC kimlik numaranız gibi kişisel bilgileriniz.
 • Finansal bilgileriniz, ödeme bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz gibi ödeme ile ilgili bilgiler.
 • İnternet sitemize erişiminiz sırasında IP adresiniz, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, cihazınızın modeli ve markası, internet servis sağlayıcınız, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat gibi teknik bilgiler.
 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Web Sitesi, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen durumlar haricinde, kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Web Sitesi, kişisel verilerinizi yasal süreler boyunca saklayacak ve gerektiğinde bu süreleri KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde uzatabilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamındaki Hakları

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, kişisel veri sahipleri aşağıdaki hakları kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, bu verilerin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
  1. KVKK Aydınlatma Metninin Güncellenmesi

  Web Sitesi, KVKK Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, KVKK Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenmiş metin Web Sitesi’nde yayınlanacak ve değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  Bu KVKK Aydınlatma Metni’nin yürürlüğe girdiği tarih: 30.03.2023